Data recuperatie

Wij kunnen U ook helpen met data recuperatie van harddisk / flash / RAID.  Blikseminslag, verouderde hardware, waterschade, een ongelukkige val, … er zijn veel oorzaken waardoor gegevens verloren kunnen gaan. 
Als een back-up van uw data ontbreekt, kan dit een ramp betekenen voor uw bedrijf of uw persoonlijk gebruik. Dit staat rechtstreeks verbonden met een voor u economische of emotionele waarde. 
Meestal is deze verloren data echter wel te recupereren.Alles hangt af van het type beschadiging en in welke mate de data te reconstrueren is. 
Een succesvolle datarecuperatie begint echter bij gezond verstand .  Lees daarom onderstaande werkwijze goed door en contacteer ons gerust voor meer informatie

Werkwijze

Uw harde schijf, USB-stick of geheugenkaart is defect uw data is niet meer toegankelijk.
Zet het toestel zo snel mogelijk uit elk volgend proces op uw medium kan nog meer schade aanrichten.
Laat de schijf, hoe goed bedoeld ook, niet meer draaien en laat ze in de defecte toestand zoals ze is. Vul het contactformulier zo correct mogelijk in een succesvolle, vlotte recuperatie begint bij een correcte, ruime beschrijving
van het conflict en de data die voor u belangrijk zijn.
Hoe meer informatie u aanlevert, hoe meer kans op een volledige en vlotte uitvoering.Na uw aanvraag, wordt automatisch een uniek volgnummer aangemaakt
en kan uw medium in ontvangst genomen worden. Ons advies : lever uw medium zelf af in onze burelen of op ons leveringsadres. Kiest u toch voor een transporteur, pak uw medium dan extra goed in zodat bij het transport 
geen verdere beschadiging mogelijk is.
Wij voeren een vooronderzoek uit op uw medium dit is een opeenvolging van processen die 4 tot 8 uren in beslag nemen (afhankelijk van de capaciteit van het medium en de fabrikant).
Dit vooronderzoek kost altijd 110 €. Op basis hiervan wordt een bestek opgesteld met in detail de foutomschrijving(en), de noodzakelijke oplossing, de tijd die hiervoor nodig is en eventuele donor-onderdelen. Na ontvangst van dit bestek, beslist u zelf of de eigenlijke recovery wordt uitgevoerd of niet.Indien u toestemt met de uitvoering van het bestek en de recuperatie wordt de opdracht ingepland en uitgevoerd. Tevens wordt de kost van het vooronderzoek (110 €)
terug in mindering gebracht op de uiteindelijke prijs van het bestek.
DRS voert de recuperatie uit en bezorgt u de verloren data terug
op een nieuw (of een door u aangeleverd) medium.Indien u niet toestemt met de uitvoering van het bestek en de recuperatie wordt er verder niks aangerekend en uw case nummer wordt als afgesloten beschouwd.Indien u een vraag hebt over bovenstaande werkwijze, aarzel dan niet om ons te contacteren  voor meer informatie